קידום תחום הליגל-טק בישראל

בשנים האחרונות, הביקוש לשירותים משפטיים בישראל גדל באופן דרמטי, מה שהוביל לעלייה ברמת מורכבות ההליכים, וכתוצאה מכך גם לעלויות גבוהות יותר והתארכות זמני הטיפול. אחד האמצעים העיקריים להתמודדות עם אתגרים אלה ברחבי עולם, הוא אימוץ ושילוב טכנולוגיה במערכת המשפט והתאמתה לצרכים העדכניים של התקופה הנוכחית. או בקצרה: ליגל-טק. 

למרות שישראל נחשבת מעצמה חדשנות, המדינה טרם ניצלה את יתרונותיה הטכנולוגיים בתחום המשפט. אנו רואים בקידום תחום הליגל-טק בישראל מטרה חשובה, שתשפר את יעילות מערכות המשפט הציבוריות והפרטיות כאחד, ותנגיש את התהליכים לאזרח באופן שוויוני וצודק יותר. 

 

דילוג לתוכן