AI Forward: מינוף הפוטנציאל של בינה מלאכותית למען עתיד ישראל

פרויקט "AI Forward" הוא שיתוף פעולה בין Google ישראל ומכון RISE Israel, שמטרתו גיבוש והטמעת מדיניות ורגולציה של בינה מלאכותית לטובת החברה והכלכלה המקומית, בחמישה תחומים בעלי פוטנציאל ההשפעה הגבוהה ביותר על חיי האזרחים בישראל.

הפרויקט מוכוון על ידי ועדת היגוי שמורכבת מבכירי ובכירות תחום החדשנות בישראל: בועז מעוז, מנכ"ל Google Cloud (יו"ר ועדת ההיגוי); פרופ' יוג'ין קנדל, יו"ר RISE Israel; שי-לי שפיגלמן, לשעבר מנכ"לית משרד החדשנות והמדע; ד"ר ליטל הלמן, מומחית למשפט וטכנולוגיה; אורי אליאבייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית; שמרית ביינהורן, מנכ"לית מעוז; ומחמוד רחמאן, לשעבר סגן הממונה על השכר במשרד האוצר.

מכון RISE Israel נמנה על קבוצה מצומצמת של מרכזים מחקריים ואקדמיים ברחבי העולם שנבחרו על ידי Google.org כדי לעצב את העתיד של מדיניות AI ולשרטט את הקווים המנחים לאסטרטגיה ממשלתית בתחום הבינה המלאכותית.

דילוג לתוכן